Psychotherapiepraktijk van Ramshorst

 

Psychotherapiepraktijk van Ramshorst

De praktijk is een in 2002 vrijgevestigde praktijk voor adolescenten en volwassenen gevestigd aan de Okeghemstraat 2 te Amsterdam.

Mogelijke vormen van therapie in mijn praktijk zijn psychoanalyse, individuele psychotherapie, relatie- en gezinstherapie. Voor deze behandelingen is een verwijzing nodig van de huisarts voor de Gespecialiseerde GGZ. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot coaching en conflictbemiddeling (mediation).

Behandelingen worden verricht in overeenstemming met de richtlijnen van beroepsverenigingen, overheid en verzekeraars.

Aanvullende algemene informatie over de behandelingen is te vinden op: www.thuisarts.nl.

Tarieven

 

Psychotherapie tarieven 2021

De praktijk heeft met de volgende grote zorgverzekeraars een contract:
Achmea, CZ, DSW, de Friesland, Multizorg, VGZ.

Dit betekent dat psychotherapieën rechtstreeks door uw verzekeraar worden vergoed.

U betaalt wel uw eigen risico. U doet er goed aan om e.e.a. vooraf bij uw zorgverzekering te laten bevestigen.

Tarief Overig (zorg)product (OZP):

Voor sommige klachten wordt psychotherapie niet vergoed door de zorgverzekeraar, zoals bijvoorbeeld in geval van rouw, levensfaseproblematiek of in geval van partnerrelatieproblemen. In dergelijke gevallen wordt het Nza tarief van € 98,- per sessie gehanteerd.

Tarief no show

Wanneer een afspraak binnen 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt een tarief van €50 gerekend.

Psychoanalyse

Psychoanalyse wordt  niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het tarief wordt in overleg vastgesteld.

Coaching en mediation

Coaching en mediation vallen niet onder verzekerde zorg. Het tarief wordt in overleg vastgesteld.

Kwaliteitsstatuut

 

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut voor de praktijk is goedgekeurd en kan op aanvraag op de praktijk worden ingezien.