Psychotherapiepraktijk van Ramshorst

 

Psychotherapiepraktijk van Ramshorst

De praktijk is een in 2002 vrijgevestigde praktijk voor adolescenten en volwassenen gevestigd aan de Okeghemstraat 2 te Amsterdam.

Mogelijke vormen van therapie in mijn praktijk zijn psychoanalyse, individuele psychotherapie, relatie- en gezinstherapie. Voor deze behandelingen is een verwijzing nodig van de huisarts voor de Gespecialiseerde GGZ. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot coaching en conflictbemiddeling (mediation).

Behandelingen worden verricht in overeenstemming met de richtlijnen van beroepsverenigingen, overheid en verzekeraars.

Aanvullende algemene informatie over de behandelingen is te vinden op: www.thuisarts.nl.

Tarieven

Psychotherapie tarieven 2016

Voor 2016 geldt dat de praktijk met alle zorgverzekeraars een contract heeft. Dat betekent dat een behandeling psychotherapie gestart in 2016 rechtstreeks aan mij door uw verzekeraar wordt vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Om in aanmerking te komen voor een gespecialiseerde / langer durende behandeling zoals mogelijk binnen deze praktijk, heeft u een verwijzing nodig voor de ‘Gespecialiseerde GGZ’ Als u hier vragen over heeft kunt u contact met mij opnemen of met uw huisarts.

Psychotherapie tarieven 2017

De praktijk heeft met de volgende grote zorgverzekeraars een contract:
Achmea, CZ, DSW, de Friesland, Menzis, Multizorg, VGZ.

Dit betekent dat psychotherapieën rechtstreeks door uw verzekeraar worden vergoed.

U betaalt wel uw eigen risico. U doet er goed aan om e.e.a. vooraf bij uw zorgverzekering te laten bevestigen.

Tarief Overig (zorg)product (OZP):

Voor sommige klachten wordt psychotherapie niet vergoed door de zorgverzekeraar, zoals bijvoorbeeld in geval van rouw, levensfaseproblematiek of in geval van partnerrelatieproblemen. In dergelijke gevallen wordt het Nza tarief van € 98,- per sessie gehanteerd.

Tarief no show

Wanneer een afspraak binnen 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt een tarief van €50 gerekend.

Psychoanalyse

Psychoanalyse wordt  niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het tarief wordt in overleg vastgesteld.

Coaching en mediation

Coaching en mediation vallen niet onder verzekerde zorg. Het tarief wordt in overleg vastgesteld.

Kwaliteitsstatuut

 

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut voor de praktijk is goedgekeurd en kan op aanvraag op de praktijk worden ingezien.