Mediation

Behandeling met mediation

Bij mediation of conflictbemiddeling lossen partijen een conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Het werk als mediator staat los van het werk als psychotherapeut. Wel is het zo dat kennis op het terrein van psychologie en psychotherapie goed van pas komt bij mediation en kan bijdragen aan een goed verlopend mediation proces.

Conflicten waarbij een mediator bijvoorbeeld ingezet kan worden:
 • een conflict met een collega of leidinggevende over de samenwerking op uw afdeling.
 • een ruzie met ex-partner over de omgang met de kinderen
 • een conflict m.b.t. een nalatenschap.

Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doen de partijen zelf. De mediator begeleidt daarbij. Partijen werken dus zelf actief mee en bepalen zelf de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Hij brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Hij helpt partijen bij het vinden van een oplossing voor het conflict.

Zeker in die gevallen waarin partijen weer met elkaar verder willen of moeten. Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Maar vaak is de ruzie al zo hoog opgelopen, waardoor partijen die oplossing niet meer kunnen zien. Mediation kan dat veranderen.

Mediation is geschikt wanneer partijen:
 • de oplossing in eigen hand willen houden.
 • de relatie met de andere partij willen of moeten behouden (of goed afsluiten). Bijvoorbeeld omdat een samenwerkingsrelatie blijft bestaan of vanwege het contact van partners met de kinderen.
 • bereid zijn om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden.
 • bereid zijn een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die begeleidt.
 • een creatieve oplossing zoeken omdat een juridische beslissing niet alles kan oplossen.
 • problemen hebben in de communicatie met elkaar, maar het conflict wel graag opgelost willen hebben.
De voordelen van mediation zijn:
 • Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure.
 • Het is vaak goedkoper dan een juridische procedure (u schakelt maar één mediator in en de kosten kunt u delen).
 • Omdat u samen een oplossing zoekt en kiest, zal deze beter bij u passen.
 • Mediation heeft een informeel karakter.
 • Er is deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; u heeft allebei inspraak.
 • Er wordt gedacht in oplossingen. Dus u kijkt niet alleen terug naar het verleden, maar juist ook naar de toekomst.

.

Aanmelden of contact opnemen?