Psychoanalytische psychotherapie

Behandeling met psychoanalytische psychotherapie

Psychoanalytische psychotherapie heeft dezelfde theoretische uitgangspunten als de psychoanalyse. Het is een vorm van inzichtgevende psychotherapie gericht op het zicht krijgen op terugkerende -niet adequate- interactiepatronen die het leven van iemand ernstig kunnen belemmeren. Emotionele bewustwording van deze patronen – die vaak zijn ontstaan in de kindertijd – werkt vaak bevrijdend en maakt het mogelijk andere en gezondere keuzes te maken in het leven.

Een inzichtgevende psychotherapie is in eerste instantie niet gericht op het wegnemen van symptomen en/of klachten, maar cliënt en therapeut gaan eerst op zoek naar de onderliggende betekenissen en de ontstaansgeschiedenis van de klachten en patronen. Met als doel dat de cliënt in de toekomst zelf kan leren onderzoeken wat de betekenis kan zijn van klachten en dat hij of zij leert zelf zijn of haar leven bewuster en gezonder in te richten. Meestal duurt een psychoanalytische psychotherapie minder lang dan een psychoanalyse.

Aanmelden of contact opnemen?