Psychoanalyse

Behandeling met psychoanalyse

Psychoanalyse is een intensieve vorm van inzichtgevende psychotherapie. Hierbij ligt de cliënt op een bank en de analyticus zit hierachter. Mede door de hoge frequentie (4 maal per week) en de lange duur (meerdere jaren) zullen vele interactiepatronen, die zijn ontstaan in de kindertijd, herhaald en beleefd worden in contact met de analyticus. Door bewustwording van deze patronen kan iemand zichzelf op een dieper niveau beter leren kennen, snappen waarom de patronen zijn ontstaan en leren andere beslissingen te nemen in zijn of haar leven. Niet iedereen heeft het nodig en niet iedereen is geschikt voor een dergelijk intensieve therapie. De vuistregel is dat er sprake moet zijn van langdurig bestaande, ernstige klachten op meerdere levensterreinen, maar dat de cliënt ook in staat is een geregeld bestaan te leiden.

Aanmelden of contact opnemen?