Adolescenten

Behandeling van adolescenten

De behandeling van adolescenten, jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar, varieert afhankelijk van leeftijd en problematiek. Op deze site genoemde vormen van behandeling kunnen deel uitmaken van de behandeling van adolescenten.

In overleg met de jongere en de ouders wordt bekeken of, en zo ja wanneer, de ouders betrokken worden in de behandeling en op welke wijze. In sommige gevallen  kan dezelfde therapeut spreken met adolescent en ouders, soms heeft het de voorkeur dat er voor de ouders een andere therapeut beschikbaar is dan voor de adolescent. Over het algemeen is bij jongere adolescenten de betrokkenheid van ouders bij de behandeling wenselijk, bij oudere adolescenten kan dat anders zijn.

Aanmelden of contact opnemen?