Gezinstherapie

Behandeling met gezinstherapie

Soms kunnen problemen beter begrepen en opgelost worden wanneer meer gezinsleden een bijdrage leveren. Dit is vaker het geval als het  om kinderen gaat. In dergelijke gevallen wordt in overleg met de ouders het gezin uitgenodigd, waarbij iedereen gevraagd wordt mee te denken over aanleiding en oplossing van gerezen problemen.

Vaak helpt het om een verstoorde of niet meer lopende communicatie weer op gang te brengen. Gezinsgesprekken kunnen ook een functie hebben bij verliesverwerking, zoals na het overlijden van een gezinslid.

Aanmelden of contact opnemen?