EMDR / Traumabehandeling

Behandeling met EMDR / Traumabehandeling

‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’, kortweg EMDR, is een geprotocolleerde behandeling voor de gevolgen van een psychotrauma (posttraumatische stressstoornis of PTSS)

Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van afleiding zoals het maken van oogbewegingen of het luisteren naar repeterende tonen, terwijl de cliënt de aandacht richt op hetgeen zich tijdens het verwerkingsproces aan het bewustzijn opdringt.

De methode is succesvol gebleken bij ingewikkelde trauma’s en enkelvoudige gebeurtenissen zoals een ongeluk of een onverwacht en ernstig verlies. Soms volstaat een behandeling van enkele sessies. Er kan dan met meer rust en zonder angst teruggedacht worden aan herinneringen die voordien tot heftige reacties of slaapproblemen leidden.

Aanmelden of contact opnemen?